"broadcast music" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast music kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program muzyka
  1. broadcast czasownik + music rzeczownik
    Silna kolokacja

    They originally broadcast Big band and new music of the times.

powered by  eTutor logo