"broadcast games" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast games kolokacja
Popularniejsza odmiana: game is broadcast
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gry programu
  1. broadcast czasownik + game rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In recent years, these games have been broadcast live on television.

powered by  eTutor logo