"bring one's camera" — Słownik kolokacji angielskich

bring one's camera kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przynosić czyjś kamera
  1. bring czasownik + camera rzeczownik
    Silna kolokacja

    That day I brought my camera and showed up early to class.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo