"allow cameras" — Słownik kolokacji angielskich

allow cameras kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwól kamerom
  1. allow czasownik + camera rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    My wife was there, but they don't allow cameras onto the course.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo