ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"borough official" — Słownik kolokacji angielskich

borough official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik dzielnicy
  1. borough rzeczownik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    That number is down from 25 percent 15 years ago, according to borough officials.

powered by  eTutor logo