"book story" — Słownik kolokacji angielskich

book story kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): historia książki
  1. book rzeczownik + story rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Two 12 minute mysteries, based on the original book stories, made up one 22 minute television show.

    Podobne kolokacje: