"book shelf" — Słownik kolokacji angielskich

book shelf kolokacja
Popularniejsza odmiana: shelf of books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): półka książki
  1. book rzeczownik + shelf rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "You should see him read to them every night from their own shelf of books."

    Podobne kolokacje: