"book selection" — Słownik kolokacji angielskich

book selection kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka wybór
  1. book rzeczownik + selection rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The iBook store has a very weak book selection at the moment.

    Podobne kolokacje: