"book offer" — Słownik kolokacji angielskich

book offer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oferta książki
  1. book rzeczownik + offer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And if there's any sort of book offer, I say we go for it.

    Podobne kolokacje: