"book knowledge" — Słownik kolokacji angielskich

book knowledge kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiedza książki
  1. book rzeczownik + knowledge rzeczownik
    Luźna kolokacja

    At the time Balink was inexperienced with film, having only book knowledge.

    Podobne kolokacje: