"book excerpt" — Słownik kolokacji angielskich

book excerpt kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjątek książki
  1. book rzeczownik + excerpt rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The next issue might have a book excerpt dropped in.

    Podobne kolokacje: