"book burning" — Słownik kolokacji angielskich

book burning kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spalenizna książki
  1. book rzeczownik + burning rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He notes that the book burnings themselves became a form of entertainment to the general public.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo