"book blurb" — Słownik kolokacji angielskich

book blurb kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): notka reklamowa książki
  1. book rzeczownik + blurb rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He declaimed that "Book people are really not actors, and there's a realization now that we should not try to reward things like who did the best book blurb."

    Podobne kolokacje: