"boldly gone" — Słownik kolokacji angielskich

boldly gone kolokacja
Popularniejsza odmiana: boldly go
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śmiało przebyty
  1. go czasownik + boldly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    In other words, to boldly go where no one has gone before.

    Podobne kolokacje: