"boldly go" — Słownik kolokacji angielskich

boldly go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śmiało pójdź
  1. go czasownik + boldly przysłówek
    Silna kolokacja

    In other words, to boldly go where no one has gone before.

    Podobne kolokacje: