"blow out one's cheeks" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "blow out one's cheeks" po angielsku

"blow out one's cheeks" — Słownik kolokacji angielskich

blow out one's cheeks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gasnąć czyjś policzki
  1. blow czasownik + cheek rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The guard behind her blew out his cheeks with relief.