"blog post provides" — Słownik kolokacji angielskich

blog post provides kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stanowisko bloga dostarcza
  1. post rzeczownik + provide czasownik
    Zwykła kolokacja

    The maintainer's blog post for v0.9.3 provides details on the Solaris 11 prerequisites and how to install them.

    Podobne kolokacje: