PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"block away" — Słownik kolokacji angielskich

block away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zablokuj daleko
  1. block czasownik + away przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Her eyes held on the one streetlight, which was a half block away.