"bliski płaczu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bliski płaczu" po polsku

"bliski płaczu" — Słownik kolokacji angielskich

close to tears kolokacja
  1. close przyimek + tear rzeczownik = bliski łez, bliski płaczu
    Zwykła kolokacja

    He looked close to tears, his voice a little thick.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo