"into tears" — Słownik kolokacji angielskich

into tears kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do łez
  1. into przyimek + tear rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I hadn't expected so many people to burst into tears!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo