"black suit" — Słownik kolokacji angielskich

black suit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czarny garnitur
  1. black przymiotnik + suit rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I wanted to make sure the man in the black suit wasn't coming.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo