"dark suit" — Słownik kolokacji angielskich

dark suit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciemny garnitur
  1. dark przymiotnik + suit rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A small woman in a dark suit opened the door.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo