"biurokracja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "biurokracja" po polsku

biurokracja [niepoliczalny]

rzeczownik
 1. bureaucracy **   [niepoliczalny]
  It is very difficult for farmers to come to terms with more bureaucracy. (Bardzo trudno rolnikom pogodzić się z większą ilością biurokracji.)
 2. red tape   [niepoliczalny]
  a rule or procedure seen as obstructive or time consuming to the completion of a task
  Reducing taxes and red tape would help to create new companies. (Zmniejszenie podatków i biurokracji pomogłoby tworzyć nowe firmy.)
 3. officialdom   [niepoliczalny]

Powiązane zwroty — "biurokracja"

rzeczownik
biurko = desk +4 znaczenia
biurowiec = office +2 znaczenia
biurokrata = bureaucrat +1 znaczenie
przymiotnik
dwupoziomowy (np. biurokracja, usługi) = two-tier

"biurokracja" — Słownik kolokacji angielskich

red tape kolokacja
 1. red przymiotnik + tape rzeczownik = biurokracja
  Bardzo silna kolokacja

  But so far, few have been able to make their way through the red tape.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo