BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"biuletyn" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "biuletyn" po polsku

biuletyn

rzeczownik
 1. newsletter *  
  They list my name in the newsletter. (Oni podają moje nazwisko w biuletynie.)
  A newsletter is sent to all members about four times a year. (Builetyn jest wysyłany do wszystkich członków średnio cztery razy w roku.)
  According to their 10 February 2008 newsletter, they have 59 members. (Według biuletynu z 10 lutego 2008 roku mają 59 członków.)
 2. bulletin *   [COUNTABLE]
  We interrupt this program for a special news bulletin. (Przerywamy ten program, aby nadać specjalny biuletyn informacyjny.)
 3. news-sheet  

powered by  eTutor logo