Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"bite down" — Słownik kolokacji angielskich

bite down kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ugryź w dół
  1. bite czasownik + down particle
    Bardzo silna kolokacja

    But she bit down the thought, hoped it did not show in her face.

    Podobne kolokacje: