"biodro" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "biodro" po polsku

biodro

obrazek do "hip" po polsku File:Bilateral hip dysplasia.
rzeczownik
  1. hip ***   [policzalny]
    His mother stood with her hands on her hips. (Jego matka stała z rękami na biodrach.)
    You must swing your hips when you dance salsa. (Musisz kołysać biodrami, kiedy tańczysz salsę.)
    She moves her hips a lot when she walks. (Ona bardzo rusza biodrami, kiedy chodzi.)
  2. haunch
  3. hance
  4. huckle  

powered by  eTutor logo