"billionth time" — Słownik kolokacji angielskich

billionth time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas jedna miliardowej
  1. billionth rzeczownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Sighing, I shifted for the billionth time, picked up a paper clip, and began tapping the table.

    Podobne kolokacje: