"between seasons" — Słownik kolokacji angielskich

between seasons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): między porami roku
  1. between przyimek + season rzeczownik
    Silna kolokacja

    There was a small change in level of activity between seasons with an increase during the dry season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo