"better image" — Słownik kolokacji angielskich

better image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lepszy obraz
  1. better przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It's just random images, no better than the dreams I have myself.

    Podobne kolokacje: