BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"betrayed by" — Słownik kolokacji angielskich

betrayed by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdradzony przez
  1. betray czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Two weeks ago, he would have felt betrayed by the action.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo