BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"betray in" — Słownik kolokacji angielskich

betray in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdradzać w
  1. betray czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    How could she believe him if he betrayed her trust in such a way?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo