"bet one's money" — Słownik kolokacji angielskich

bet one's money kolokacja
Popularniejsza odmiana: bet money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakład czyjś pieniądze
  1. bet czasownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She'd bet good money that he'd been alone too long to ask for anything.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo