"bet money" — Słownik kolokacji angielskich

bet money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakład pieniądze
  1. bet czasownik + money rzeczownik
    Silna kolokacja

    She'd bet good money that he'd been alone too long to ask for anything.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo