"best image" — Słownik kolokacji angielskich

best image kolokacja
Popularniejsza odmiana: best full-colour image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najlepszy obraz
  1. best przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A selection of the best images from around the world.

    Podobne kolokacje: