"best full-colour image" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najlepszy obraz barwny
  1. best przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A selection of the best images from around the world.

    Podobne kolokacje:

podobne do "best full-colour image" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "best full-colour image" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przymiotnik
rzeczownik