"best design" — Słownik kolokacji angielskich

best design kolokacja
Popularniejsza odmiana: Best Costume Design
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najlepszy projekt
  1. best przymiotnik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He always seems to show his best designs in red.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo