"best beach" — Słownik kolokacji angielskich

best beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najlepsza plaża
  1. best przymiotnik + beach rzeczownik
    Silna kolokacja

    It is also said to be among the best 100 beaches in the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo