"beneath one's eye" — Słownik kolokacji angielskich

beneath one's eye kolokacja
Popularniejsza odmiana: beneath one's eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poniżej czyjś oko
  1. beneath przyimek + eye rzeczownik
    Luźna kolokacja

    When he sat back up, blood was running from a cut beneath his right eye.

    Podobne kolokacje: