"below one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

below one's eyes kolokacja
Popularniejsza odmiana: below one's eye
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poniżej czyjś oczy
  1. below przyimek + eye rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It started just below my left eye and went straight down a good three inches.

    Podobne kolokacje: