"beloved woman" — Słownik kolokacji angielskich

beloved woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukochany kobieta
  1. beloved przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    No, it was a matter of confessing to men, to a friend, to a beloved woman, for example.

    Podobne kolokacje: