"begin to focus" — Słownik kolokacji angielskich

begin to focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij skupiać
  1. begin czasownik + focus czasownik
    Zwykła kolokacja

    The park began to focus on the entire family, rather than just children.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo