"become for the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stój się przez czas
  1. become czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At 28, he is in his prime and on the verge of becoming a free agent for the first time.

    Podobne kolokacje:

podobne do "become for the time" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "become for the time" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik