ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"become at the time" — Słownik kolokacji angielskich

become at the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stój się wtedy
  1. become czasownik + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    The law has become at the same time so vague and so specific that even specialists cannot offer firm advice.

    Podobne kolokacje: