"because women" — Słownik kolokacji angielskich

because women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponieważ kobiety
  1. because przyimek + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Many men were happy to take this route because women shared rights of inheritance with their male siblings.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo