"beach reading" — Słownik kolokacji angielskich

beach reading kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czytanie na plaży
  1. beach rzeczownik + reading rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But entertainment, not education, is the point of beach reading, isn't it?

    Podobne kolokacje: