"beach dune" — Słownik kolokacji angielskich

beach dune kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowa wydma
  1. beach rzeczownik + dune rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The beach dunes are characterized by sea oats, rosemary and oak scrub.

    Podobne kolokacje: