"beach day" — Słownik kolokacji angielskich

beach day kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowy dzień
  1. beach rzeczownik + day rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I decided to join Steve - it wasn't a beach day, and this would be a good way to get oriented on the island.

    Podobne kolokacje: