PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"beach blanket" — Słownik kolokacji angielskich

beach blanket kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowy koc
  1. beach rzeczownik + blanket rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He got his beach blanket from the trunk and covered the body, then drove down the hill.