"wool blanket" — Słownik kolokacji angielskich

wool blanket kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koc wełniany
  1. wool rzeczownik + blanket rzeczownik
    Silna kolokacja

    There was a chest against one wall, and the bed had a wool blanket on it.

    Podobne kolokacje: