"be the making of somebody" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "be the making of somebody" po angielsku

be the making of somebody

czasownik
 1. przyczynić się do czyjegoś sukcesu
idiom
 1. stanowić przyczynę czyjegoś powodzenia
  Knowing the boss is the making of him, not his abilities. (Znajomość z szefem stanowi przyczynę jego powodzenia, nie jego umiejętności.)
phrasal verb
 1. myśleć coś o czymś, rozumieć coś z czegoś informal
  What do you make of their argument? (Co myślisz o ich kłótni?)
  I can't make anything of this film. (Nie mogę nic zrozumieć z tego filmu.)
phrasal verb
 1. sądzić o czymś, sądzić na jakiś temat
  What do you make of the current situation in the company? (Co sądzisz o obecnej sytuacji w firmie?)
  I don't know what to make of him because he behaves strangely. (Nie wiem, co o nim sądzić, bo zachowuje się dziwnie.)
  What do you make of this new coach? (Co sądzisz o tym nowym trenerze?)
 2. wykorzystać coś, zrobić z czegoś użytek (w celu osiągnięcia celu)
  What you make of the money is none of my concern. (To, jak wykorzystasz te pieniądze, nie jest moją sprawą.)
  What should I make of this advice? (Jak mam wykorzystać tę radę?)
phrasal verb
 1. mieć zdanie na temat kogoś, sądzić coś o kimś
  What you make of him is none of my concern. (To, jakie masz zadanie na jego temat nie jest moją sprawą.)
  He seems nice - what do you make of him? (Wydaje się miły - co ty o nim sądzisz?)
phrasal verb
 1. sądzić o kimś, sądzić na czyjś temat
  What do you make of her? (Co o niej sądzisz?)
  I won't tell you what I make of him because you can't keep anything in secret. (Nie powiem ci, co o nim sądzę, bo nie potrafisz niczego utrzymać w tajemnicy.)
rzeczownik
 1. dokument pokazujący kulisy powstawania filmu
  This movie has a really funny making of. (Ten film ma naprawdę zabawny dokument pokazujący kulisy powstawania.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

podobne do "be the making of somebody" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "be the making of somebody" po polsku

rzeczownik
nazwa własna

powered by  eTutor logo